Trang chủ » BQL Trường

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/03

25/04/2019

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I THÔNG BÁO Về việc :Kế hoạch hoạt động thể...

12 ĐIỀU Y ĐỨC MÀ NHỮNG NGƯỜI HỌC NGÀNH Y PHẢI NHỚ SUỐT ĐỜI

10/04/2018

Trước khi trở thành một bác sỹ được xã hội tôn trọng, mỗi người theo học ngành y đều phải...

0935 388 555